Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 5

TTC - Thông báo về việc triển khai hệ thống thông tin

THÔNG BÁO

V/v triển khai Hệ thống thông tin sinh viên

          Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên truy cập và khai thác các ứng dụng trực tuyến phục vụ trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường, từ HK1/2013-2014 Trường đại học Tôn Đức Thắng triển khai Hệ thống thông tin sinh viên tại địa chỉ http://htttsv.tdt.edu.vn.

Để biết thêm chi tiết và cách sử dụng hệ thống, sinh viên vui lòng tải tập tin thông báo tại đây.