Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 5

Thông báo Khai giảng các lớp TOEIC - Học kỳ II năm học 2012-2013

 

THÔNG BÁO

Về việc khai giảng các lớp TOEIC, học kỳ II năm học 2012-2013

 

Trung tâm TOEIC thông báo cho sinh viên về kế hoạch khai giảng các lớp TOEIC, học kỳ II, năm học 2012 - 2013 như sau:

1.      Thời gian công bố kết quả xếp lớp TOEIC: Ngày 03/01/2013 trên website: ttc.tdt.edu.vn

2.       Ngày khai giảng các lớp TOEIC (Bao gồm các lớp: Tổng quát, Giao tiếp, Speaking): 07/01/2013

3.       Giáo trình:

Điểm thi cuối học phần/điểm thi xếp lớp

Trình độ

Giáo trình

0-95

AVTQ 1

International Express Elementary Levels A1 

100-195

AVTQ 2

International Express Elementary Levels A2 + A3

200-255

AVGT 1

Darakwon TNT Introductory ONE

260-315

AVGT 2

Darakwon TNT Introductory TWO

320-365

AVGT 3

Darakwon TNT Basic Course

370-415

AVGT 4

TOEIC Academy

420 - 455

AVGT 5

TNT Icon Basic

460 - 495

AVGT 6

TNT Icon Basic

-       Sinh viên phải có giáo trình học trước khi khai giảng lớp học.

-       Sinh viên có thể mua giáo trình học tại các nhà sách hoặc tại Trung tâm TOEIC. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên về giáo trình, Trung tâm giảm giá sách theo giá nhà sách hỗ trợ.

-       Để tránh việc vi phạm bản quyền sách, sinh viên không được phép sử dụng sách lậu và sách photo.

4.        Sinh viên lưu ý:

-       Mọi thắc mắc, khiếu nại Trung tâm giải quyết từ 14h00 ngày 03/01/2013 đến 17h00 ngày 11/01/2013.

-       Những sinh viên có nhu cầu đổi lịch học vui lòng nộp đơn kèm minh chứng cho Trung tâm trong thời hạn trên, Trung tâm chỉ giải quyết những trường hợp có lý do chính đáng. Quá thời hạn trên, Trung tâm không giải quyết.

-       Sinh viên học từ trình độ AVGT 1 trở lên phải học Giao tiếp và Speaking.

-  Thời gian đóng học phí: Sinh viên theo dõi thông báo về học phí trên trang web phòng Tài chính (http://ptc.tdt.edu.vn/). 

-       Vào 2 tuần đầu tiên của mỗi học kỳ, sinh viên nộp chứng chỉ TOEIC quốc tế sẽ được miễn (học & thi) các học phần AVGT tính theo lộ trình, tương ứng với thời hạn còn giá trị của chứng chỉ. Quá thời hạn trên, sinh viên bắt buộc phải học tiếp học phần AVGT chưa hoàn thành.

Lộ trình xét miễn (học & thi) các học phần TOEIC:

Thời gian

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

Học kỳ

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Học kỳ 5

Học kỳ 6

Cấp độ lớp

AVGT 1

AVGT 2

AVGT 3

AVGT 4

AVGT 5

AVGT 6

Điểm chuẩn TOEIC

(Đầu vào – Đầu ra)

200 - 260

260 - 320

320 - 370

370 - 420

420 - 460

460 - 500

 

 

Đính kèm:

-       Mẫu đơn đổi lịch học sinh viên download TẠI ĐÂY