Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 5

Thông báo đăng ký lịch học Speaking dành cho sinh viên khóa 15 ĐH, khóa 7 CĐ học kỳ I năm học 2012-2013

 

 THÔNG BÁO

 Về việc đăng ký lớp học Speaking dành cho sinh viên khóa 15 ĐH, khóa 7 CĐ

học kỳ 1 năm học 2012-2013

 

Nhằm tạo điều kiện cho mỗi sinh viên tự chọn thời gian học Speaking phù hợp. Trung tâm thông báo cho sinh viên đăng ký lớp học Speaking như sau:

 1.     Đối tượng học Speaking:

-      Sinh  viên  khóa 15 ĐH, khóa 7 CĐ  học TOEIC trình độ từ TOEIC 260 (AVGT 1) đến TOEIC 500 (AVGT 6).

2.     Quy trình đăng ký lớp học Speaking:

-      Sinh viên đăng nhập vào website: ttc.tdt.edu.vn để đăng ký lớp học.

 

3.     Thời gian học: (Theo Kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013)

Sinh viên chọn học theo tuần chẵn hoặc tuần lẻ. Một học kỳ sinh viên học 5 buổi, cách một tuần học một lần:

-      Tuần lẻ: Khai giảng ngày 17/09/2012

·     Tuần 5: 17/09/2012 -  23/09/2012.

·     Tuần 7: 01/10/2012 - 07/10/2012.

·     Tuần 9: 22/10/2012 - 28/10/2012.

·     Tuần 11: 05/11/2012 - 11/11/2012.

·     Tuần 13: 19/11/201 - 25/11/2012.

-      Tuần chẵn: Khai giảng ngày 24/09/2012

·     Tuần 6: 24/09/2012 - 30/09/2012.

·     Tuần 8: 15/10/2012 - 21/10/2012.

·     Tuần 10: 29/11/2012 -  04/12/2012.

·     Tuần 12: 12/11/2012 - 18/11/2012.

·     Tuần 14: 26/11/2012 - 02/12/2012.

-      Buổi học: Từ thứ 2 đến thứ 6

-      Ca học: Ca 1: 07h40 - 09h15; Ca 2: 09h25 - 11h00; Ca 3: 12h30 - 14h05; Ca 4: 14h10 - 15h50; Ca 5: 15h55-17h30.

4.     Thời gian đăng ký lớp học Speaking:

-      Những sinh viên học tuần lẻ: Đăng ký bắt đầu từ 7h30 ngày 17/08 đến 17h ngày 24/08/2012.

-      Những sinh viên học tuần chẵn: Đăng ký bắt đầu từ 7h30 ngày 22/08 đến 17h ngày 29/08/2012.

-      Nếu có thắc mắc trong quá trình đăng ký lớp học Speaking, sinh viên liên hệ Trung tâm TOEIC (phòng A0306) – Email: ttc@tdt.edu.vn – Điện thoại: (08) 3775 5064 để được hỗ trợ.

5.     Giáo trình:

-      Sinh viên phải có giáo trình học trước khi khai giảng lớp học.

-      Sinh viên mua giáo trình học tại Trung tâm TOEIC với giá hỗ trợ hoặc chủ động photo giáo trình tại lớp học.

6.     Sinh viên lưu ý:

-      Những sinh viên không đăng ký lớp học Speaking theo đúng thời hạn, Trung tâm sẽ chủ động sắp xếp và công bố lịch xếp lớp vào ngày 04/09/2012 trên website: ttc.tdt.edu.vn

-      Mọi thắc mắc, khiếu nại Trung tâm giải quyết từ ngày 05/09 – 12/09/2012. Sau thời hạn trên Trung tâm không giải quyết bất cứ trường hợp nào do không theo dõi thông tin lớp học.

-      Lớp học Speaking được điểm danh để tính vào điều kiện thi cuối học kỳ. Sinh viên vắng quá 20% thời lượng học Speaking sẽ bị cấm thi.

-      Sinh viên không được thay đổi hoặc hủy kết quả đăng ký lớp học Speaking. 

(*) SINH VIÊN LƯU Ý CHỈ ĐĂNG KÝ VÀO CÁC LỚP SPEAKING (CÓ CHỮ SP), 

 

KHÔNG ĐĂNG KÝ VÀO CÁC LỚP GIAO TIẾP (KHÔNG CÓ CHỮ SP)