Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 5

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký lịch học TOEIC khóa 15 ĐH và khóa 7 CĐ học kỳ I năm học 2012-2013

 THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian đăng ký giờ học TOEIC dành cho sinh viên

khóa 15 ĐH, khóa 7 CĐ học kỳ I, năm học 2012-2013

 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học trễ lộ trình TOEIC kịp tiến độ tốt nghiệp. Trung tâm gia hạn thời gian đăng ký giờ học TOEIC cho sinh viên chưa đăng ký như sau:

 

1.      Đối tượng:

-       Sinh viên khóa 15 ĐH, khóa 7 CĐ học trễ lộ trình TOEIC chưa đăng ký thời gian học cho học kỳ I, năm học 2012 - 2013: Từ AVTQ 2 đến AVGT3.

 

2.      Thông tin đăng ký giờ học TOEIC:

-       Để biết thông tin chi tiết, sinh viên xem thông báo đăng ký thời gian học tại: http://ttc.tdt.edu.vn/vi/NewsEvents/Detail/Dang-ky-lich-hoc-TOEIC-hoc-ky-I,-nam-hoc-2012---2013

 

3.      Thời gian đăng ký giờ học: Từ 7h30 ngày 15/07 đến 17h00 ngày 28/07/2012.

 

4.      Sinh viên lưu ý:

-       Lộ trình học TOEIC:

 

Thời gian

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

Học kỳ

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Học kỳ 5

Học kỳ 6

Cấp độ lớp

AVGT 1

AVGT 2

AVGT 3

AVGT 4

AVGT 5

AVGT 6

Điểm chuẩn TOEIC

(Đầu vào – Đầu ra)

200 - 260

260 - 320

320 - 370

370 - 420

420 - 460

460 - 500

 

-       Trung tâm khuyến nghị những sinh viên học chậm tiến độ so với lộ trình nên đăng ký lịch học TOEIC.

-       Thời khóa biểu chính thức công bố vào ngày 02/08/2012 trên website: ttc.tdt.edu.vn

-       Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Trung tâm TOEIC (phòng A0306) – Điện thoại: (08) 3775 5064 trong thời gian gia hạn đăng ký lịch học.

-       Sau thời gian gia hạn đăng ký lịch học, Trung tâm không giải quyết bất kỳ trường hợp nào do sinh viên không theo dõi thông báo.

Danh sách sinh viên chưa đăng ký lịch trống vui lòng download tại đây.

Thời khoá biểu đăng ký đợt 15/07 đến 28/07/2012 (tham khảo): 

 

AVTQ 2

AVGT 1

AVGT 2

AVGT 3

Thứ 2- 6 ca 1

 Thứ 2-4 ca 5

Thứ 2-4 ca 4

Thứ 2-6 ca 1

Thứ 2-6 ca 3

Thứ 2-6 ca 3

Thứ 2-6 ca 3

Thứ 3-7 ca 3

Thứ 4-6 ca 5

Thứ 4-6 ca 1

Thứ 3-7 ca 4

 

Thứ 3-5 ca 2

Thứ 3-5 ca 4

Thứ 5-7 ca 4 

 

Thứ 3-7 ca 4

Thứ 3-7 ca 1, ca 2